Fantastisk resultat på 2 - 3 uker

              

         Fantastisk resultat på 2 uker.

Det anbefales å teste produktet 2 dager før bruk.

Klipp et lite hull i hjørnet av Baby Foot pakken og påfør litt væske fra produktet

på den bløte delen av fotsålen og la det sitte i 1 time.

Husk å forsegle pakken umiddelbart etter at den er åpnet.

                           

Vask området forsiktig med mild såpe og tørk huden. Bruk ikke produktet hvis der er

tegn rødhet, hevelse, kløe, eksem eller betennelse innen 48 timer efter testen.

 

FORHOLDSREGLER:

Les bruksanvisningen før bruk og følg den nøye. Bruk ikke produktet hvis det irriterer huden.

Produktet skal ikke utsettes for ekstrem høy eller lav temperatur, direkte sollys og skal ikke

brukes nær åpen ild. Ved kontakt med øynene skylles straks med vann.

Når pakken åpnes, bør den brukes  umiddelbart.

Baby Foot Easy Pack inneholder naturlige ekstrakter og kan misfarve.

Det minsker ikke effektiviteten.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke brukes til barn under 3 år.

Noen få brukere av Baby Foot får ikke det forventede resultat og trenger 2 behandlinger.

En ny Baby Foot behandling bør tidligst tas etter 14 dager.

Produktet anbefales ikke for diabetikere eller gravide.

Chroma ASPublic RelationsNettstedskart